Stages
setting the scene for development

Teamudvikling

Teams trives og præsterer, når der er tillid i samarbejdet, og klare rammer for teamets opgaver. Derfor kigger vi oftest på både opgaveflow, kommunikation og samarbejde, når jeg samarbejder med teams.

Kopi af Brugergruppe_-gron.png

Er du en del af et nyt team, der er i gang med at finde jeres fælles fodslag?

Oplever du, at I som team er stivnet i fastlåste positioner, og har svært ved at bruge hinanden, og samarbejde om det fælles organisatoriske?

Eller trænger I bare til at få rusket lidt op i de rutinemæssige møder I holder?

Jeg hjælper og rådgiver ledere, leder-, projekt-, og drifts-teams med at:

  • Sætte holdet – rekrutteringsrådgivning og -assistance

  • Sætte strategisk retning - for teamets eller organisationens arbejde

  • Styre på hverdagens driftsopgaver

  • Udvikle teamsamarbejdet

  • Skabe bedre mødekultur

  • Mediere, hvis teamsamarbejdet er meget konfliktfyldt