Stages
setting the scene for development

Organisationsudvikling

Der findes ikke to organisationer
der er ens.
        Derfor arbejder jeg ikke med færdige koncepter.

forandring_og_kompleksitet.png

Langtidsholdbare forandringsprocesser

Organisatoriske forandringer indebærer oftest, at nogen skal gøre noget andet, end de plejer og med nogle andre end de er vant til. Denne type adfærdsforandringer er komplekse og bliver kun langtidsholdbare, hvis de opleves som meningsfulde, ikke bare hos den enkelte, men hos et flertal i organisationen.

Med afsæt i en solid forståelse af jeres organisation hjælper jeg med at designe og gennemføre en forandringsproces med fokus på konkrete adfærdsændringer.  Sammen stiller vi skarpt på hvorfor, hvem og hvordan der skal arbejdes med, og kommunikeres om, forandringerne – og håndterer løbende alt det, der ikke kan forudses, når forandringsprocesser handler om mennesker.

Undervejs vil jeg trække på alt det bedste jeg har lært, fra mange års praksiserfaring kombineret med en solid teoretisk værkstøjskasse, og jeg vil gøre mig umage for at være den udfordrende og støttende rejsemakker, man har brug for, når man skal i gang med noget nyt.

For mig er det et afgørende succeskriterium, at de forandringer vi sætter i gang også er bæredygtige, når jeg som konsulent går ud af døren igen.

Strategiudvikling og -oversættelse

Står I overfor, at skulle udvikle en ny strategi, der skal virke i hverdagen? Eller har I allerede en strategi for virksomheden, og er optagede af at forankre jeres strategiske indsatser, så de skaber værdi i hele organisationen?

Jeg hjælper med at udvikle, oversætte og omsætte strategier til en praksis, der har respekt for og drager nytte af de lokale, kulturelle forskelligheder. Sammen med ledere og medarbejdere tager jeg fat på de helt jordnære diskussioner om, hvad strategien kan og skal betyde, for de enkelte dele af organisationen. Det er min erfaring, at denne type lavpraktisk udviklings- og oversættelsesarbejde – selvom det kan synes langsommeligt til en start – altid giver den mest effektive og langtidsholdbare resultater.