Stages
setting the scene for development

start-up transition - imellem cowboy og corporate

Der er en verden til forskel på at drive en start-up i de første, vilde pionerdage, til at stå i spidsen for en virksomhed med mange ansatte.

startup.png

Er I tvivl om, hvordan I bevarer den dynamiske start-up ånd, samtidig med, at I får skabt en mere driftssikker organisationsstruktur, nu hvor I er vokset i størrelse?

Skal ejerkredsen udvides, slankes eller udvikles, for at imødegå nye behov, nu hvor I pludselig er en større virksomhed?

Mange succesfulde start-up virksomheder oplever, at udviklingen af virksomheden foregår i markante spring, og det stiller store krav til ejerlederen - ofte begavet med en god portion ”entreprenant cowboy-blod” i årene -  at skulle håndtere alle de nye udfordringer, som følger med en voksende organisation.

Stages tilbyder organisatoriske sparringsforløb, som kan hjælpe ledelsen med at afklare, hvilken organisation der skal til for at føre virksomheden sikkert ind i næste vækstfase. Jeg stiller de udfordrende spørgsmål, der har til formål at kvalificere og skærpe forestillingerne om, hvad det er for en organisation, I har lyst til at skabe, for jer selv og medarbejderne, hvor I finder jeres egen balance imellem cowboy og corporate.

Med afsæt i et tæt samarbejde med dig/jer der driver virksomheden, og evt interviews og observationer blandt medarbejderne, designer vi i fællesskab en organisationsstruktur, der er i stand til at håndtere de behov virksomheden har og får i fremtiden.