Stages
setting the scene for development

Individuelle samtaler

Livet er forunderligt –
og foranderligt!
Derfor oplever de fleste af os, fra tid til anden, at stå i situationer hvor vi er i tvivl om, hvilken vej vi skal gå.

individuelle-samtaler.png

Står du overfor vigtige forandringer eller store livsvalg, som du har brug for at tale med nogen om? Har du brug for at blive klogere på gamle handlemønstre, der ikke længere er gode for dig, men som du ikke desto mindre bærer med ind i nye relationer og livssituationer?

Jeg har igennem de sidste 17 år coachet ledere på alle organisatoriske niveauer, både i private virksomheder og offentlige institutioner.
Hvad enten vi er medarbejdere, ledere, studerende, arbejdsløse, unge eller gamle, kan vi i perioder af livet stå i situationer, hvor vi har brug for en uafhængig, individuel samtalepartner.

I de individuelle samtaleforløb trækker jeg på en både dyb og bred psykologisk baggrundsviden. Jeg anlægger en pragmatisk tilgang til det individuelle forløb og har fokus på den person der sidder overfor mig, snarere end på én metodisk tilgang.

Samtaleforløb hos mig falder oftest indenfor et af følgende områder:

Lederudvikling

Det er naturligvis altid dig som leder, der bestemmer hvor hovedvægten i samtaleforløbet skal ligge. Nogle af de temaer jeg oftest støder på er:

 • Aktuelle, konkrete udfordringer på arbejdspladsen eller i det enkelte lederskab

 • Ønsker om at udvikle sig i lederrollen, eller udvikle dele af lederrollen som endnu ikke har været så meget i spil

 • Organisationsforandringer og lederens rolle og placering heri

 • Udforskning af lederens egen livshistorie og dennes betydning for hvordan lederrollen forvaltes i dag.

Individuel coaching

Der er meget forskellige grunde til, at man opsøger et individuelt samtaleforløb. De hyppigste årsager jeg oplever er:

 • Forandringer på arbejdspladsen, der skaber uklarhed, forvirring eller uro, og kalder på en uvildig sparringspartner, der kan hjælpe med at finde vej i kompleksiteten

 • Ønsker om karriereskift  eller tvivl om, hvorvidt man er ”på den rette hylde”

 • Tvivl om uddannelses- eller karrierevej

 • Ønsker om at opnå større forståelse af sig selv og sin rolle, på arbejdspladsen eller mere generelt, i relation til omgivelserne

 • Specifikke udfordringer, fx i samarbejdet med kolleger, chef eller andre.

Det er min erfaring, at coaching der vedrører individuelle  problemstillinger på arbejdspladsen, også handler om selve organisationen, og jeg vil derfor ofte opfordre til, at din nærmeste leder bliver inddraget i (dele af) vores samtaleforløb, så de forandringer vi arbejder med forankres på arbejdspladsen.

Livsdesign

Livsdesign er en metode til personlige eller faglige udviklingsprocesser. Metoden tager afsæt i design tænkning, og er et udviklingsforløb følger designtænkningens trinvise faser til innovation. Livsdesign er for dig der sætter pris på en legende, men systematisk udviklingsproces, til at arbejde med  ”wicked problems”: Problemstillinger af personlig eller jobmæssig karakter, som man føler sig låst fast i og har brug for hjælp til at finde nye, kreative løsninger på.

‘Design dit liv’ er i sin oprindelse et amerikansk koncept, udviklet på Stanford University. Sammen med konsulentkolleger har jeg hentet konceptet til Danmark, og tilpasset metoden til danske forhold.

Jeg anvender metoden i individuelle samtaleforløb der fx handler om:

 • Overvejelser omkring uddannelsesvalg

 • Overvejelser omkring jobskifte, eller decideret sporskifte i arbejdslivet